fbpx
Blog

“Pióro Nadziei” za walkę o prawa człowieka dla Ewy Ewart

27 lutego 2020 roku Ewa Ewart otrzymała “Pióro Nadziei” – nagrodę specjalną Amnesty International
za całokształt pracy dziennikarskiej w obronie praw człowieka.

Nagroda została przyznana Ewie Ewart w uznaniu za dostrzeganie i nagłaśnianie przypadków łamania praw człowieka. Draginja Nadaždin,
dyrektorka Amnesty International w Polsce tak argumentowała przyznanie nagrody: „Dla Amnesty International jako organizacji działającej
na rzecz praw człowieka i próbującej nagłośnić przypadki naruszeń praw człowieka na całym świecie, niezwykle ważne jest, że Pani Ewa Ewart
we wszystkich swoich pracach uświadamia widzom, jak ważne rzeczy dzieją się na świecie i nawet jeśli nie dzieją się tutaj, to dzieją się teraz”.